BEDRIJVEN - BEDRIJFSCOUNSELING EN THERAPIE

Bedrijfscounseling is een vorm van persoonlijke begeleiding, die zich richt op het bevorderen van het psychosociale welzijn van de werknemers. 

Werkgevers die ziekteverzuim willen voorkomen, besteden vaak aandacht aan medische preventie. Denk daarbij aan een preventief medisch onderzoek, gezond eten in de kantine of het stimuleren van sporten. Deze maatregelen zijn zeker een goede manier om chronische welvaartsziekten te bestrijden.

Echter, de achterliggende oorzaak van ziekteverzuim is in veel gevallen te herleiden naar privéproblemen. Daarnaast is het zo dat een derde van de arbeidsongeschiktheid in ons land wordt veroorzaakt door psychische klachten. Denk hierbij aan stress, vermoeidheid en overspannenheid. In een dergelijke situatie kan een psychosociaal counselor uitkomst bieden. Een psychosociaal counselor helpt de werknemer met zijn probleem gezond aan het werk te houden.

Vanuit mijn onafhankelijke positie als vertrouwenspersoon kan ik oorzaken van spanningen of stress helder krijgen, patronen bloot leggen en doorbreken en doelmatige oplossingen zoeken. Dit maakt dat mensen zich na een aantal gesprekken gezonder voelen en het evenwicht in hun lichamelijke en geestelijke gesteldheid terugvinden. Werknemers leren zo om niet alleen in de huidige situatie, maar ook in toekomstige situaties beter met problemen om te gaan en hun eigen leven op een positieve wijze in te richten. Deze positieve groei zal een positief effect op de werkvloer hebben. 

Wanneer er een mogelijkheid is om een therapeut, counselor te raadplegen, geeft het bedrijf het signaal af dat de werknemers het bedrijf ten harte gaan en het bedrijf zich inspant voor hun welzijn. Alles wat met mij wordt besproken zal geheel vertrouwelijk zijn. Ik ben gebonden aan een ethische beroepscode die verplicht het besprokene onder het beroepsgeheim te houden. Dit is ook het geval wanneer het traject vergoed wordt door een werkgever.