THERAPIE

Psychosociale therapie is een laagdrempelige vorm van hulpverlening die resultaatgericht, pragmatisch en curatief van aard is. Vaak is er sprake van een combinatie van psychische problemen en sociale problemen. Tijdens het werken aan deze problemen staan innerlijke reflectie en innerlijke groei centraal. 

Als psychosociaal therapeut help ik bij het doorbreken van de disfunctionele patronen die vaak de oorzaak zijn van jouw klachten. Daarnaast richten wij ons op het verkrijgen van nieuwe inzichten en op het optimaal benutten van tot nu toe ongebruikte mogelijkheden. Hierdoor leer jij jezelf beter kennen en leer je om te gaan met emoties en persoonlijke vragen of problemen. Dit alles met het doel om jouw gezondheid en welbevinden te herstellen. Tijdens de therapie kijken we vooral ook hoe jij de dingen zelf kunt oplossen. Zo ben je niet alleen nú, maar ook láter in staat om je eigen leven op een positieve wijze in te richten.

Tijdens de gesprekken onderzoek en beïnvloed je jouw gevoelsleven. Dit kan mooie en nieuwe inzichten opleveren, maar tegelijkertijd kan het soms ook best moeilijk of confronterend zijn. Daarom is de vertrouwensband tussen mijzelf als therapeut en jou als cliënt erg belangrijk. Ik ga dan ook te werk vanuit een basishouding waarin echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie en empathie zijn terug te vinden. Binnen het therapie-traject stel ik jouw unieke gevoelens, waarden, overtuigingen en mogelijkheden centraal.