WERKWIJZE

De therapie begint altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kan ook telefonisch plaatsvinden. Het gesprek zal maximaal een half uur in beslag nemen. Dit eerste gesprek is oriënterend, waarbij we kort bespreken waar je tegenaan loopt, wat jouw wensen en verwachtingen zijn en welke rol ik daarin kan spelen. Tijdens dit gesprek zal ik ook nagaan of jouw hulpvraag binnen mijn competenties valt.

Het totale traject van counseling en therapie bestaat meestal uit 6 tot 10 sessies. Psychosociale counseling en therapie is een vorm van complementaire hulpverlening (aansluitend en aanvullend op andere zorg- of hulpverlenerssystemen) en werkt op het psychosociale en psychotherapeutische werkgebied. 

Tijdens de therapie werk ik vanuit de gespreksmethodiek van Prof. Dr. Gerard Egan, de grondlegger van counseling in de Verenigde Staten. Deze methodiek is gebaseerd op de humanistische psychologie van Carl Rogers, welke uitgaat van de aangeboren kracht die elke mens bezit om zichzelf te ontwikkelen in een richting die goed is voor hemzelf en anderen. 

Mijn praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Noordwijkerhout en Dienstencentrum Elsbroek in Hillegom. Daarnaast behoort online hulpverlening via chat ook tot de mogelijkheden. Tijdens mijn werkzaamheden als psychosociaal counselor bij Stichting 113Online heb ik ervaren dat ook chat een krachtig en effectief middel kan zijn binnen counseling en therapie.